Privacy verklaring mmmjoy

Versie 26 juli 2021

Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonlijke klantgegevens die worden
verzameld en/of gebruikt door mmmjoy, gevestigd te (4101 GA) Culemborg aan
de Weidsteeg 22, zoals wanneer u onze website www.mmmjoy.nl en
sociale media pagina’s bezoekt, u het contactformulier op onze website invult, u zich aanmeldt
voor onze nieuwsbrief etc.

In deze Privacyverklaring leggen wij onder andere uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken
en wat uw rechten zijn.
Dit document bevat de volgende informatie:
1. Waarom verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?
2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?
3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
6. Wat zijn uw rechten?
7. Wijzigingen
8. Contact

1. Waarom verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:
– het onderhouden van klantcontact, waaronder het beantwoorden van uw vragen en
verzoeken;
– het verschaffen van informatie over mmmjoy en haar producten;
– u in staat stellen deel te nemen aan onze kanalen/pagina’s op sociale media te bezoeken;
– het opslaan van uw voorkeuren voor toekomstige interactie met en communicatie van mmmjoy;
– het versturen van persoonlijke berichten, die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op informatie die u met ons heeft gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van onze website en sociale media.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?

Tijdens uw interacties met mmmjoy, bijvoorbeeld als u het contactformulier op onze website invult,
u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief,  u onze sociale media pagina’s bezoekt, kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze verzamelen, zoals:
– uw voor- en achternaam;
– uw bedrijf;
– uw geslacht;
– uw adres;
– uw e-mailadres;
– uw model toestel;
– uw taalkeuze;
– de naam en het adres van de winkel/dealer waar u uw product(en) heeft gekocht en de
datum van aankoop;
– de naam, het adres, de website, het e-mailadres en telefoonnummer van uw
verkooppunt;
– uw interesses;
– informatie over het gebruik van uw toestel;
– andere gegevens met betrekking tot uw online activiteiten;
– of u de nieuwsbrief wilt ontvangen en of u akkoord bent gegaan met de
garantievoorwaarden van de betreffende leverancier/fabrikant.
Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale media pagina’s, kan
bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met mmmjoy, bijvoorbeeld over uw
online activiteiten en sociale media profielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht,
gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, etc.).
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken
(zie ook hierna).

3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Contactformulier
Wij willen u graag in staat stellen met ons contact op te nemen en vragen en/of opmerkingen
aan ons te stellen. Dit kunt u doen door middel van het contactformulier op onze website. Om
uw vragen en/of opmerkingen te kunnen beantwoorden, vragen wij u via het contactformulier
om bepaalde persoonsgegevens. Als u deze persoonsgegevens niet invult in het
contactformulier, dan kunnen wij uw vragen en/of opmerkingen niet beantwoorden.

Nieuwsbrief
Wij houden u graag op de hoogte van nieuws, leuke evenementen, acties en noviteiten. Dat
doen wij door middel van de mmmjoy nieuwsbrief. Via onze website kunt u zich
aanmelden voor de nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief toe te kunnen sturen, vragen wij u om
bepaalde persoonsgegevens in te vullen. Als u deze persoonsgegevens niet invult, dan
kunnen wij de nieuwsbrief niet aan u toesturen.

Sociale Media
Via sociale media bieden wij onze doelgroep interessante content, zodat zij betrokken kunnen
blijven bij ons bedrijf en onze producten. Als u deze sociale media pagina’s bezoekt, dient u
bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren
voor het delen van uw persoonsgegevens via uw sociale media profielen. Wij zijn gebonden
aan het privacy beleid van de sociale media. Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld
op verschillende sociale media pagina’s, kan bepaalde persoonlijke informatie door de sociale
media pagina’s worden gedeeld met mmmjoy.

Cookies
Meer informatie over cookies
mmmjoy streeft ernaar uw online-ervaring en interactie met onze websites zo informatief en
relevant mogelijk te maken. We gebruiken cookies of vergelijkbare technieken om dit te
bewerkstelligen. Het is naar onze mening belangrijk dat u weet welke cookies onze website
gebruikt en voor welke doeleinden. Dit draagt enerzijds bij aan de bescherming van uw
privacy, terwijl anderzijds onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk blijft.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur (computer of mobiel apparaat)
worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. mmmjoy kan vergelijkbare
technieken gebruiken, zoals pixels, webbakens, enzovoort. Ten behoeve van de consistentie
worden al deze technieken hierna aangeduid met de term ‘cookies’.

Waarom worden cookies gebruikt?
Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt. In de eerste plaats kunnen cookies
vereist zijn om de website goed te laten werken. Zonder cookies zou het bijvoorbeeld moeilijk
zijn om te onthouden dat u bij een website bent aangemeld of welke producten u in uw
winkelwagen hebt geplaatst. Deze cookies worden functionele cookies genoemd.
Cookies kunnen ook worden gebruikt om te analyseren hoe een website wordt gebruikt, om
het aantal bezoekers bij te houden, om te weten hoe de website kan worden verbeterd. We
koppelen de websitestatistieken en andere rapporten niet aan individuele gebruikers. Deze
cookies worden analytische cookies genoemd.

Ten derde worden cookies voor sociale media gebruikt om integratie van sociale media op
de website mogelijk te maken. Zo kunt u een pagina of product direct liken of delen op uw
favoriete sociale media.

Een vierde belangrijke toepassing van cookies is online reclame. Gepersonaliseerde
advertenties zijn hierdoor mogelijk die voor u relevant en interessant zijn, zowel binnen als
buiten onze website. Dit gebeurt met behulp van cookies voor (gerichte) reclame.

Cookies in uw browser beheren of uitschakelen
U kunt uw cookie-instellingen in uw browser beheren. Als u eenvoudigweg alle cookies of al
onze cookies in uw browserinstellingen uitschakelt, zullen bepaalde gedeelten of functies van
onze website(s) mogelijk niet meer werken, omdat we functioneel vereiste cookies niet meer
kunnen instellen. Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de
cookie- instellingen voor uw browser vindt u hieronder:
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
– Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite- preferences
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-orallow- cookies
– Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens niet delen met partijen buiten de
Europese Economische Ruimte (“EER”). Wel kunnen wij uw informatie delen met aan ons
verbonden ondernemingen binnen de EER. Daarnaast kunnen er cookies door derden
worden geplaatst.

Wij verschaffen derden alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dat naar
onze mening vereist is op grond van toepasselijke wetgeving of op grond van een wettig
verzoek daartoe.

5. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om
uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang
door derden. 

6. Wat zijn uw rechten?

U kunt contact met ons opnemen via de contactinformatie onder aan deze
Privacyverklaring, indien u:
– wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
– uw persoonsgegevens wilt verbeteren;
– uw persoonsgegevens wilt wissen;
– de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken;
– bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
– wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.
Wij mogen nadere informatie van u vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen. Wij
informeren u binnen bekwame tijd over de door ons genomen maatregelen en in ieder geval
binnen één maand nadat wij uw verzoek hebben ontvangen. Die periode kan met nog twee
maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het
aantal van de verzoeken. Wij informeren u over een dergelijke verlenging van de termijn
binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, waarbij wij de redenen van de verlenging
zullen toelichten.
U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

7. Wijzigingen

Onze producten en diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het
recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen
eventuele gewijzigde versies op onze websites.
We plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de Privacyverklaring om u te
informeren over belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring en geven boven aan de
melding aan wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de
nieuwste versie regelmatig door te nemen.
De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Indien u niet instemt met de
aangepaste verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze webpagina’s
niet langer te gebruiken. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat de
wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de gewijzigde Privacyverklaring.

8. Contact

U kunt contact met ons opnemen via info@mmmjoy.nl.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor het laatste mmmjoy-nieuws en ontvang exclusieve aanbiedingen.
mmmjoy gebruikt je persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid

Bel ons: 0345-507 413
Maandag - Vrijdag 09.00 - 17.00 uur